Sexarbejderes tilbud til Støjberg: Vi afstår fra efterlønnen

Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO) udtaler i anledning af 1. maj

Hvis sexarbejdere kan få lov at melde sig ind i en A-kasse ligesom alle andre, så afstår vi gerne fra muligheden for at tilmelde os efterlønsordningen.

Det er vores 1. maj-tilbud til beskæftigelsesminister Inger Støjberg. I et brev til os har hun afvist at støtte vores kamp for at få lov til at melde os ind i A-kasser, og dermed få ret til bl.a. dagpenge ved sygdom og til hjælp ved ønske om jobskifte.

Inger Støjberg mener, ligesom den tidligere beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen, at sexarbejde er et ulovligt erhverv. I forhold til anden lovgivning, f.eks. udlændingeloven og momsloven, bliver sexarbejde betragtet som et lovligt erhverv. Justitsminister Lars Barfod har også netop i et samråd i retsudvalget betegnet sexarbejde som et lovligt erhverv.

Vi mener det er absurd, at de samme politikere, der påstår at vi bliver særligt skadet af vores erhverv, alligevel nægter os adgang til netop den efterlønsordning, der giver mulighed for at trække sig tidligt tilbage fra arbejdsmarkedet. Men vi ved, at regeringen ønsker efterlønsordningen afskaffet, og vi vil ikke lade den komme imellem sexarbejderes muligheder for at opnå den tryghed, det på andre punkter giver at stå i en A-kasse.

Reklamer

Sex & Samfund støtter SIO´s kamp

Sex & Samfund har efter mange års tavshed endelig taget bladet fra munden og giver nu et bidrag til debatten om sexarbejde.
Foreningen advarer mod at kriminalisere vores kunder, da der er “en reel risiko for, at man gennem en sådan kriminalisering vil forværre svage prostitueredes situation”.

Sex & Samfund anbefaler, “at prostitution opfattes og behandles på lige fod med andre legale erhverv, hvilket bl.a. indebærer mulighed for organisering i fagforbund og medlemskab af A-kasse.”

Det er en fornøjelse, at Sex & Samfund ikke omtaler os som ofre, men som voksne mennesker med ret til selv at bestemme, om vi foretrækker at sælge seksuelle ydelser eller ej.

Vi er specielt glade for denne anbefaling:

“Sex & Samfund anbefaler, at tabuisering og stigmatisering modarbejdes, bl.a. gennem en styrket forsknings- og oplysningsindsats.”

Vi håber, at denne kritik vil blive forstået både i staten og i kommunerne, så vi fremover bliver mødt af initiativer som bygger på fakta og fremover slipper for kampagner der fortæller, hvor klamme vores kunder er.

Kun er det lidt ærgerligt, at Sex & Samfund gentager forældede og overdrevne tal for, hvor mange i branchen der har et stofmisbrug eller er tvunget hertil af menneskehandlere.

Vi takker for støtten, som betyder meget for os fordi vi altid har set Sex & Samfund som en solid klippe af saglighed midt i et oprørt hav af forvirring, moralisme og følelses-dikterede holdninger i den danske sexdebat.

Video, lyd og billeder fra sexarbejderfestival

Billeder fra demonstration på international sexarbejderrettighedsdag


Se flere billeder her

Video fra foredragsdagen:

Velkomst ved Eini Carina Grønvold

Historisk overblik af Nina Søndergaard 1

Historisk overblik af Nina Søndergaard 2

Oplæg af Pye Jakobsson

Laura Agustin – om migranter 1

Laura Agustin – om migranter 2

Laura Agustin – om migranter 3

Lars Aslan Rasmussen

Neil Stenbæk Bloem

Nye tal for antallet af sexarbejdere

Servicestyrelsen har sænket deres skøn over antallet af sexarbejdere i Danmark fra 5534 til 3483. Det viser et svar fra socialminister Benedikte Kier til folketingsmedlem Mette Frederiksen.
Dermed står det klart for enhver, at der aldrig har været hold i postulaterne om, at der er kommet mange flere sexarbejdere i Danmark. Danmark er ikke blevet ”Nordens bordel”, som kriminaliseringstilhængere mange gange har påstået.

Det er godt, at socialministeren og Servicestyrelsen omsider har erkendt virkeligheden.  Men de må tage den fulde konsekvens af, at ledende medarbejdere i KFUK’s  Sociale Arbejde gennem flere år har ført dem bag lyset og indberettet alt for høje tal for, hvor mange sexarbejdere der arbejder på gaden. De ledende medarbejdere, der har misbrugt den tillid, der er vist dem, blot for at score politiske point, er stadig betroet vigtige opgaver over for nogle af de mest udsatte sexarbejdere i Danmark.

De nye tal svarer til det, SIO har anslået. Vi udgav sidste år en rapport, hvor det fremgik, at der er i løbet af et år er cirka 4200 aktive sexarbejdere.  Mens Servicestyrelsens tal er minimumstal, er vores det bedste skøn.

Der må nu også være enighed om, at branchen omsætter for cirka 800 mio. kr. om året inklusive moms. Danmarks Statistik har beregnet en omsætning på 1,2 mia. kr., men det var beregnet ud fra de alt for høje skøn for antallet af sexarbejdere.

Nu venter vi bare på, at Servicestyrelsen også revurderer deres tal for, hvor mange udenlandske sexarbejdere der arbejder i Danmark. I juni 2010 vurderede Servicestyrelsen i et notat om Migrationsprostitution i Danmark, at der skulle være ca. 2.500 udenlandske kvinder, som sælger sex her i landet. Nu må det stå klart for enhver, at det tal også var konstrueret.

SiO har ingen ønsker om, at det skal fremstå som om der er meget få eller enormt mange sexarbejdere i Danmark. Vi ønsker kun, at der kommer sande tal på bordet – de bedste skøn fra sanddruelige eksperter. Så debatten i Danmark kan foregå på et reelt grundlag og så vi ikke skal spilde mere tid på at diskutere, om tallene er til at stole på.