Gadejuristen og Sexarbejdernes Interesseorganisation hjælper sexarbejdere på gaden mod politiets dummebøder

Gadejuristen og Sexarbejdernes InteresseOrganisation (SIO) har udarbejdet en vejledning til sexarbejdere på gaden, der får pålagt bøder af politiet. Vejledningen gør det nemt for kvinderne at kræve partshøring ved partsrepræsentant og dermed formodentlig i mange tilfælde helt at undgå bøderne.

Gadejuristens frivillige bistår med den juridiske hjælp ved den lovpligtige partshøring. Denne gennemføres i dag i løbet af få minutter direkte på gaden og uden tilkaldelse af tolk, selv om en del af gade-sexarbejderne hverken kan tilstrækkelig dansk eller engelsk. Herefter opkræves bøden på aktuelt kr. 600 på stedet.

Politiet har på egen hånd indført regler om, at borgere på Vesterbro kun må opholde sig på bestemte steder i fem minutter af gangen. Reglerne bliver kun håndhævet over for udsatte grupper, f.eks. migrantsexarbejderne på gaden.

I en række tilfælde overholder bødeforlæggene ikke lovgivningens krav om vejledning, frist for partshøring og muligheden for at forlange påbud eller bøde prøvet i retten, og politiet vil heller ikke i alle tilfælde kunne pege på en konkret forseelse, kvinderne har begået.

Tirsdag aften fra kl. 20 uddeler Gadejuristen og SIO vedlagte oplysningsmateriale vedr. kvindernes rettigheder i forhold til denne politipraksis.

Nanna W. Gotfredsen, cand. jur. og leder af Gadejuristen, siger:
”Det er vores vurdering, at mange af bøderne bliver uddelt ikke bare uden at have hold i lovgivningen, men også uden at politiet opfylder sin pligt til at vejlede kvinderne om deres rettigheder. Det bliver nu et stort arbejde for Gadejuristen, men vi ser det som afgørende at sikre kvindernes retsstilling.”

”Man kan mene lige præcis hvad man vil om sexarbejde, men det er et uomtvisteligt faktum, at ethvert anvendt strafferetligt redskab først og fremmest – og i en del tilfælde endda alene –rammer sexarbejderne selv. Og rammer dem hårdt! Dette faktum må både politi og de ansvarlige politikere tage ansvar for og stilling til”.

Susanne Møller, talskvinde for Sexarbejdernes InteresseOrganisation, siger:
”Politiets jagt på sexarbejderne på gaden viser mere end noget hykleriet, når man påstår at bekæmpe bagmænd og menneskehandel. Reelt bekæmper man sexarbejdere, uden at tage hensyn til vores rettigheder. Politiet er gået fra at være vores venner til at være vores fjender.”

Kontakt:
Nanna W. Gotfredsen – tlf 26 79 19 69
Susanne Møller – tlf. 501 501 60

Her kan du se Dagsrevyens dækning af politiets praksis for jagt på migrantsexarbejdere  i de københavnske gader sendt på NRK lørdag d. 16. oktober 2010

Reklamer

Usaglig skattejagt på sexarbejdere må stoppe

Skat har ifølge DR opgjort, at skattekontrollerne mod sexarbejdere kun har indbragt 18 mio. kr. DR skriver, at flere retsordførere vil øge indsatsen for at ”hive flere penge ud af prostitutionsmiljøet.”

SIO påpeger, at konklusionen tværtimod må være, at snyd med skat og moms IKKE er særligt udbredt i forbindelse med sexarbejde. Der findes næppe nogen anden branche, der bliver kontrolleret så grundigt som vores. Men alligevel finder man kun snyd for et beløb, der formentligt udgør under 5 procent af den samlede moms- og skattepligt.

Sexarbejdere omsætter for cirka 1 mia. kr. om året. Der er hverken belæg for eller grund til at tro på DR’s postulater i programmet 21-Søndag om, at vores omsætning er ”ulovlige penge”, eller at vi ikke betaler skat.

Sexarbejderne skal naturligvis betale moms og skat som alle andre. Men retsordførerne er på tynd is, når de blindt går efter at hive penge ud af sexarbejdere.

Politikerne har allerede lagt så stort pres på Skat, at kontrolaktionerne efter SIO’s opfattelse i en række tilfælde foregår i strid med loven. Vi er i færd med at føre prøvesager om dette, og vi vil opfordre både rets- og skatteordførere til at sikre, at skatteindrivelsen foregår lovligt.

»Shoot me again, I ain’t dead yet!«

Nyt på bloggen fra Sexarbejderen Feministen:

… Langt de fleste døre til klinikker og bordeller fungerer i øjeblikket som svingdøre for politiet, som de så sandelig render ind og ud af, ganske som det passer dem.Og ingen af de sexarbejdere de træffer der, har nogen som helst forsikring for, at de ikke ender i et register hos politiet, som ikke vil oplyse om hvad de gør med de oplysninger de indhenter, eller hvad de bruger dem til.

Forkerte tal om sexarbejde

Altinget Social bragte den 23. september en artikel om antallet af sexarbejdere i Danmark, baseret på et nyt notat fra Servicestyrelsen.

For os i SIO er det svært at forstå, at Servicestyrelsen slår på tromme for sine gamle tal, der har vist sig at være skrupforkerte. SFI arbejder lige nu på en optælling af sexarbejdere i Danmark. Det koster 4 millioner kroner fra Satspuljen, og baggrunden er netop, at Servicestyrelsens tal er upålidelige.

Det nye notat handler mest om migrant-sexarbejdere. Uvist af hvilken grund tager Servicestyrelsen udgangspunkt i et meget gammelt og udokumenteret skøn fra Politiet om, at der er 2500 af migrant-sexarbejdre i Danmark. Derefter fordeler man dem ud på nationaliteter og når f.eks. frem til, at der er cirka 900 thailandske sexarbejdere i Danmark.

Men det nyeste tal fra Politiet siger, at der blot er 740 migrant-sexarbejdere i Danmark – i alt!

Et endnu større mysterium er det, at Servicestyrelsen fastholder sin vurdering af, at der er i alt 5500 sexarbejdere i Danmark. Til sammenligning siger det nyeste tal fra Politiet, at der er 1432.

Politiet opgør antallet af sexarbejdere her og nu, mens Servicestyrelsen opgør det over et år. Men det forklarer langt fra hele forskellen. Der er to alvorlige fejl i styrelsens opgørelse. For det første har man valgt at overse, at Reden i København har indberettet alt for høje tal for antallet om sexarbejdere på gaden, selv om det på nuværende tidspunkt er almindelig kendt viden, at Redens tal er manipulerede.

For det andet har Servicestyrelsen overvurderet antallet af klinikker. Man har hverken taget højde for, at mange klinikker kun eksisterer i kort tid, eller at mange klinikker har flere telefonnumre (Servicestyrelsen tæller en klinik pr. telefonnummer i annoncer). Man beregner antallet af sexarbejdere ud fra, at der skulle findes mindst 800 klinikker, selv om man i notatet refererer Kompetencecenter Prostitution for, at der kun er cirka 500. Politiet, som holder nøje med området, når frem til cirka samme antal som Kompetencecenter Prostitution.

Det er mere end kritisabelt, at Servicestyrelsen med notatet skaber ny forvirring om omfanget af sexarbejde. I den seneste tid er det som om, der omsider er opstået en reel vilje til at opbygge viden om branchen.

Serviceststyrelsen må yde sit bidrag ved at kaste sin forfængelighed overbord og erkende de talrige fejl, man har begået. Herunder altså, at man ikke har evnet at give noget meningsfuldt bidrag til forståelsen af, hvor stort sexarbejde er i Danmark.

SIO har netop udgivet en rapport, der giver et mere realistisk bud på omfanget af sexarbejde i Danmark. Rapporten er udarbejdet af cand. comm. Bo Jensen, der foretager en afstemning af de forskellige tal, der er lanceret over de seneste årtier. I rapporten ”passer pengene”, så antallet af sexarbejdere svarer til antallet af kunder og det antal gange, de køber seksuelle ydelser, og kendte fejl i tidligere opgørelser er rettet.

Rapporten påstår ikke at være nået frem til en endelig sandhed, for på mange områder mangler der stadigvæk solid viden at gå ud fra. Men rapporten giver et bedste bud ud fra de opgørelser og vurderinger, der nu ligger.

Rapporten konkluderer, at der over et år er cirka 4200 sexarbejdere, og at der på en gennemsnitlig dag bliver købt sex 2800 gange. Vurderingen er, at mens Servicestyrelsens tal er for høje, er Politiets for lave.

Sexarbejdets omfang i Danmark

I den offentlige debat om købesex har vi ofte set forsøg på at overdrive branchens omfang. Ingen ved, hvor mange sexarbejdere der er, så der er frit slag for politisk motiveret ønsketænkning og skrækscenarier

SIO ved det heller ikke, men det bud der fremlægges her er – ud fra alt, hvad vi ved om vores egen branche – mere realistisk end de officielle statistikker. Hent rapporten som pdf her