Sexarbejderes tilbud til Støjberg: Vi afstår fra efterlønnen

Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO) udtaler i anledning af 1. maj

Hvis sexarbejdere kan få lov at melde sig ind i en A-kasse ligesom alle andre, så afstår vi gerne fra muligheden for at tilmelde os efterlønsordningen.

Det er vores 1. maj-tilbud til beskæftigelsesminister Inger Støjberg. I et brev til os har hun afvist at støtte vores kamp for at få lov til at melde os ind i A-kasser, og dermed få ret til bl.a. dagpenge ved sygdom og til hjælp ved ønske om jobskifte.

Inger Støjberg mener, ligesom den tidligere beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen, at sexarbejde er et ulovligt erhverv. I forhold til anden lovgivning, f.eks. udlændingeloven og momsloven, bliver sexarbejde betragtet som et lovligt erhverv. Justitsminister Lars Barfod har også netop i et samråd i retsudvalget betegnet sexarbejde som et lovligt erhverv.

Vi mener det er absurd, at de samme politikere, der påstår at vi bliver særligt skadet af vores erhverv, alligevel nægter os adgang til netop den efterlønsordning, der giver mulighed for at trække sig tidligt tilbage fra arbejdsmarkedet. Men vi ved, at regeringen ønsker efterlønsordningen afskaffet, og vi vil ikke lade den komme imellem sexarbejderes muligheder for at opnå den tryghed, det på andre punkter giver at stå i en A-kasse.

Reklamer

Nye tal for antallet af sexarbejdere

Servicestyrelsen har sænket deres skøn over antallet af sexarbejdere i Danmark fra 5534 til 3483. Det viser et svar fra socialminister Benedikte Kier til folketingsmedlem Mette Frederiksen.
Dermed står det klart for enhver, at der aldrig har været hold i postulaterne om, at der er kommet mange flere sexarbejdere i Danmark. Danmark er ikke blevet ”Nordens bordel”, som kriminaliseringstilhængere mange gange har påstået.

Det er godt, at socialministeren og Servicestyrelsen omsider har erkendt virkeligheden.  Men de må tage den fulde konsekvens af, at ledende medarbejdere i KFUK’s  Sociale Arbejde gennem flere år har ført dem bag lyset og indberettet alt for høje tal for, hvor mange sexarbejdere der arbejder på gaden. De ledende medarbejdere, der har misbrugt den tillid, der er vist dem, blot for at score politiske point, er stadig betroet vigtige opgaver over for nogle af de mest udsatte sexarbejdere i Danmark.

De nye tal svarer til det, SIO har anslået. Vi udgav sidste år en rapport, hvor det fremgik, at der er i løbet af et år er cirka 4200 aktive sexarbejdere.  Mens Servicestyrelsens tal er minimumstal, er vores det bedste skøn.

Der må nu også være enighed om, at branchen omsætter for cirka 800 mio. kr. om året inklusive moms. Danmarks Statistik har beregnet en omsætning på 1,2 mia. kr., men det var beregnet ud fra de alt for høje skøn for antallet af sexarbejdere.

Nu venter vi bare på, at Servicestyrelsen også revurderer deres tal for, hvor mange udenlandske sexarbejdere der arbejder i Danmark. I juni 2010 vurderede Servicestyrelsen i et notat om Migrationsprostitution i Danmark, at der skulle være ca. 2.500 udenlandske kvinder, som sælger sex her i landet. Nu må det stå klart for enhver, at det tal også var konstrueret.

SiO har ingen ønsker om, at det skal fremstå som om der er meget få eller enormt mange sexarbejdere i Danmark. Vi ønsker kun, at der kommer sande tal på bordet – de bedste skøn fra sanddruelige eksperter. Så debatten i Danmark kan foregå på et reelt grundlag og så vi ikke skal spilde mere tid på at diskutere, om tallene er til at stole på.

Gadejuristen og Sexarbejdernes Interesseorganisation hjælper sexarbejdere på gaden mod politiets dummebøder

Gadejuristen og Sexarbejdernes InteresseOrganisation (SIO) har udarbejdet en vejledning til sexarbejdere på gaden, der får pålagt bøder af politiet. Vejledningen gør det nemt for kvinderne at kræve partshøring ved partsrepræsentant og dermed formodentlig i mange tilfælde helt at undgå bøderne.

Gadejuristens frivillige bistår med den juridiske hjælp ved den lovpligtige partshøring. Denne gennemføres i dag i løbet af få minutter direkte på gaden og uden tilkaldelse af tolk, selv om en del af gade-sexarbejderne hverken kan tilstrækkelig dansk eller engelsk. Herefter opkræves bøden på aktuelt kr. 600 på stedet.

Politiet har på egen hånd indført regler om, at borgere på Vesterbro kun må opholde sig på bestemte steder i fem minutter af gangen. Reglerne bliver kun håndhævet over for udsatte grupper, f.eks. migrantsexarbejderne på gaden.

I en række tilfælde overholder bødeforlæggene ikke lovgivningens krav om vejledning, frist for partshøring og muligheden for at forlange påbud eller bøde prøvet i retten, og politiet vil heller ikke i alle tilfælde kunne pege på en konkret forseelse, kvinderne har begået.

Tirsdag aften fra kl. 20 uddeler Gadejuristen og SIO vedlagte oplysningsmateriale vedr. kvindernes rettigheder i forhold til denne politipraksis.

Nanna W. Gotfredsen, cand. jur. og leder af Gadejuristen, siger:
”Det er vores vurdering, at mange af bøderne bliver uddelt ikke bare uden at have hold i lovgivningen, men også uden at politiet opfylder sin pligt til at vejlede kvinderne om deres rettigheder. Det bliver nu et stort arbejde for Gadejuristen, men vi ser det som afgørende at sikre kvindernes retsstilling.”

”Man kan mene lige præcis hvad man vil om sexarbejde, men det er et uomtvisteligt faktum, at ethvert anvendt strafferetligt redskab først og fremmest – og i en del tilfælde endda alene –rammer sexarbejderne selv. Og rammer dem hårdt! Dette faktum må både politi og de ansvarlige politikere tage ansvar for og stilling til”.

Susanne Møller, talskvinde for Sexarbejdernes InteresseOrganisation, siger:
”Politiets jagt på sexarbejderne på gaden viser mere end noget hykleriet, når man påstår at bekæmpe bagmænd og menneskehandel. Reelt bekæmper man sexarbejdere, uden at tage hensyn til vores rettigheder. Politiet er gået fra at være vores venner til at være vores fjender.”

Kontakt:
Nanna W. Gotfredsen – tlf 26 79 19 69
Susanne Møller – tlf. 501 501 60

Her kan du se Dagsrevyens dækning af politiets praksis for jagt på migrantsexarbejdere  i de københavnske gader sendt på NRK lørdag d. 16. oktober 2010

Pressemeddelelse om dommen mod Anni Fønsbye

Dommen viser, at sexarbejdere ikke er beskyttet af loven

Dommen mod Anni Fønsby gør det soleklart, at rufferiparagrafferne ikke giver sexarbejderne nogen beskyttelse, men at de tværtimod fratager os al beskyttelse.

SIO ser byrettens dom som udtryk for en stramning af, hvordan rufferiparagrafferne skal tolkes. Vi mister i praksis de sidste muligheder for legalt at arbejde på klinikker med kolleger. Konsekvensen er, at sexarbejdere enten bliver presset til at samarbejde med hårde kriminelle, eller at sexarbejde på gaden og fra egne hjem vil vokse betydeligt.

Det er forrykt, at man i Danmark kan blive idømt to års fængsel for at varetage praktiske funktioner som at tilrettelægge vagtplaner, hjemmesider, rengøring og lignende.

Det er nu op til Folketinget at handle hurtigt og enten helt fjerne rufferiparagrafferne, eller at justere dem kraftigt, så sexarbejdere får mulighed for at indgå legale aftaler, og dermed får del i den almindelige beskyttelse fra bl.a. aftaleloven, erhvervslejeloven og arbejdsmiljøloven. Det er hykleri, hvis politikere efter dagens dom hævder, at rufferiparagrafferne giver sexarbejdere beskyttelse.

Svensk rapport bygger på forkerte tal for Danmark – Nu må Reden sige sandheden

Udtalelse fra Sexarbejdernes Interesseorganisation i anledning af den svenske udredning om sexkøbsloven.

Det er på baggrund af forkerte tal, at den svenske udredning konkluderer, at der har været en brat stigning i antallet af sexarbejdere på gaden i Danmark. De forkerte tal stammer fra Reden i København, som nu må komme på banen og rette den misinformation, de gennem en årrække har givet til offentligheden.

I de officielle statistikker bliver Redens besøgstal sat lig med antallet af sexarbejdere. Men Reden har løjet om, hvor mange besøgende de har, for på den måde at skabe billedet af Danmark som ”Nordens bordel” – ved siden af det svenske lykkeland. Redens misinformationer er dokumenteret i en række svar til Folketinget fra tidligere socialminister Karen Ellemann, og det er baggrunden for, at SFI nu er bedt om at starte forfra med en helt ny optælling.

Reden har påstået, at der var over 1200 sexarbejdere på gaden i København. Vurderinger fra Politiet og Reden International tyder på, at tallet reelt ligger på cirka 200. I Århus og Odense har der gennem de seneste tiår været et støt faldende antal sexarbejdere på gaden, og det samme er sandsynligvis tilfældet i København.

Svenskerne kan altså ikke konkludere, at forbuddet mod sexkøb har haft nogen effekt i retning af at begrænse branchen.

Reden i København nægter fortsat at oplyse, hvor mange besøgende de reelt har, og hvor mange af dem der er sexarbejdere. SIO kræver, at organisationen gør rent bord og fremlægger de rigtige oplysninger. Reden modtager hvert år store millionbeløb fra både staten og Københavns Kommune, og det er en skandale, at de misbruger deres status til sprede usandfærdig propaganda.

Fakta om misinformationerne fra Reden i København:

Se svarerne fra Karen Ellemann her:

Reden har snydt på tre forskellige måder:

• Besøgstallene er akkumuleret over flere år i stedet for kun at gælde et år ad gangen, som de skal.
• Mindst 400 brugere er talt dobbelt – de er registreret som flere forskellige brugere.
• Reden lader som alle brugere er sexarbejdere, selv om mange af dem ikke er det.